Čtyři nové země dostupné na OFM

Od dalšího cyklu AIRAC, tedy od 20. července 2017, budou na mapách OFM mapovány 4 další země.

 

Jedná se o následující země:

 • Chorvatsko
 • Česká republika
 • Nizozemsko
 • Polsko

 

To znamená, že celkem 14 zemí v Evropě nyní pokrývá OFM. Jsme velmi rádi za tento pokrok, protože to znamená, že jsme začlenili do naší skupiny lidi, kteří jsou schopni dokončit údržbu dat OFM. Zkušenost nám ukázala, že je relativně jednoduché zadat základní údaje pro zemi poprvé, ale náročnější je zajistit neustálou ktuálnost dat. Nyní je poryto OFM těchto 14 zemí:

 • Rakousko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Maďarsko
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko

 

 

Míra přidání nových zemí do OFM závisí nejen na dostupnosti kompetentních přispěvatelů, ale je omezena potřebou jejich školení a dohledu. Nejlepší je držet růst při mírné rychlosti, která udržuje velmi vysokou kvalitu, než obětovat kvalitu za rychlost.

 

Vylepšení základní mapy

 

Během uplynulého měsíce došlo k řadě drobných změn na základně používaní OFM. Tyto změny, ačkoli jednotlivě velmi malé, společně poskytují výrazné vylepšení čitelnosti map: posuny byly vylepšeny, aby se zvýšila jasnost a že umístění a formát štítků a proběhla další malá vylepšení.

lk
share article Facebook Facebook